DIACOVID

Hlavný cieľ projektu

Cieľom je prostredníctvom výskumu a vývoja závažných civilizačných ochorení a ich komplikácií spôsobených akútnymi vírusovými ochoreniami (ako model bude slúžiť ochorenie COVID-19 s cieľom získať nové poznatky aj vo vzťahu k iným obdobným ochoreniam) získať také poznatky, ktoré umožnia podporiť a rozvíjať klinicky aplikovateľné inovatívne postupy pre pacientov trpiacich kombináciou týchto ochorení.

Predmet projektu

Pôjde o skúmanie vzájomného vzťahu medzi modelovými závažnými civilizačnými ochoreniami (diabetes mellitus a zápalové črevné ochorenia) a ochorením COVID-19, pričom k výskumu vzťahu týchto dvoch ochorení budú prispievať aj nové poznatky, ktoré budú vznikať v pôvodných pracovných balíkoch projektu MiCoBion (Microbial Communities in Biomedical and Environmental Areas, and Systems Biology), najmä nové poznatky z oblasti výskumu RNA vírusov.

Jedinečnosť projektu

Medzinárodná spolupráca so špičkovým tímom Karlovej univerzity v Prahe.

 

Výskumnovývojová aktivita predkladaného projektu je zadefinovaná, ako dodatočný spoločný „pracovný balík“ zvyšujúci potenciál medzinárodného projektu MiCoBion prispieť k boji proti pandémii ochorenia COVID-19.


Závažné civilizačné ochorenia a COVID-19

Výskumná aktivita projektu DIACOVID

Získavanie vzoriek a výskum priebehu ochorenia COVID-19 v kontexte civilizačných ochorení (cukrovka a zápalové ochorenia čriev)

Zámer projektu DIACOVID

V rámci projektu sa bude realizovať výskum zameraný na:

  • získavanie vzoriek a výskum priebehu ochorenia COVID-19 v kontexte civilizačných ochorení (cukrovka a zápalové ochorenia čriev),
  • zavedenie a validáciu postupov genomického sekvenovania s rôznym aplikačným výstupom (genóm/metagenóm/transkriptóm/metatranskriptóm),
  • identifikáciu nových biomarkerov využiteľných v personalizovanej medicíne,
  • zavedenie a validáciu metód na rýchly skríning identifikovaných biomarkerov využiteľných v rutinnej klinickej praxi.